SUSÅ BILLEDSKOLE

V/ Helle Jessen


SUSÅ BILLEDSKOLE er beliggende i smukke landlige 
omgivelser, midt på Sjælland, tæt på udstrakte skovområder 
og den fredede Holmegårds Mose.

Suså Billedskole er en privat billedskole, hvor vægten i 
undervisningen er lagt på et konkret fagligt indhold. 

Undervisningen foregår på mindre hold. 
Sædvanligvis 6 –12 deltagere. 

Undervisningen, varetages primært af billedkunstner Helle Jessen. 
Gæstelærere tilknyttes i forbindelse med specielle kursusforløb. 

Undervisningen foregår i velindrettede, hyggelige lokaler
med gode lysforhold.

På en del af kurserne kan du - i forbindelse med undervisningen – 
erhverve relevant skriftligt undervisningsmateriale. Materialet kan 
senere fungere som støtte for dit videre, individuelle billedarbejde. 

På SUSÅ BILLEDSKOLE er undervisningen tilrettelagt på 
henholdsvis grund, -overbygnings- og videregående niveau. Tilmelder 
du dig et kursus på Suså Billedskole, kan du derfor regne med, at alle 
deltagere kan nogenlunde lige meget, - eller lidt. Denne kursusstruktur
sikrer, at undervisnings-indholdet matcher deltagernes faglige standpunkt.

Deltagelse på grundkurser forudsætter ingen særlige erfaringer med 
billedarbejde. Alle kan deltage, blot lysten til at få en grundlæggende
viden om f.eks. tegning, farvelære, akvarelteknik m.m. er tilstede.

Suså Billedskole kan du tilrettelægge et individuelt kursusforløb – 
bestående af fortløbende kurser - strækkende sig hen over en 
eller flere sæsoner.

Overbygnings- og videregående kurser

For at deltage på grundkursus II, overbygnings- eller videregående 
kurser skal du have gennemført de i det aktuelle kursuskatalog 
angivne grundkurser eller have opnået tilsvarende viden og 
erfaring på anden vis. På disse kurser undervises f.eks. 
i specialteknikker, perspektivtegningens mysterier, kompositions-
teori eller der arbejdes med avancerede billedfaglige problematikker, 
hvilket fordrer nogen basal billedfaglig erfaring. 

Specialkurser tilrettelægges under hensyn til den enkelte målgruppe 
og deltagernes erfaringer med faget. Grupper kan bestille såvel 
ordinære som specielt tilrettelagte kursusforløb.

Ordinære såvel som specialkurser kan bestilles og afvikles på 
andre geografiske destinationer.

Privatundervisning aftales individuelt. 

Individuel vejledning i mindre grupper (max. 4) aftales individuelt.

Kursuskatalog

SUSÅ BILLEDSKOLE udsender kursuskatalog 2 gange årligt.
– Efterår og Forår.
I kataloget er de enkelte kurser kort beskrevet. Udførlige kursus-
beskrivelser med indhold, mål og tidsplan tilsendes ved tilmelding
eller kan rekvireres på:

e-mail: susaahelle@mail.tele.dk
Eller på telefon: 55501809 

Det er også muligt at blive tilmeldt på forhånd.


 

 

Kursusbeskrivelser

Korte beskrivelser af fagindholdet på ordinære kurser.

FARVE - Akvarel / Kridt o.a.

 

B1

 FARVELÆRE * : 

Teoretisk gennemgang af den 12-delte farvecirkel. 
Synliggørelse af J. Ittens 7 farvekontraster 
gennem praktiske øvelser.

B2a

AKVAREL I:

Gennemgang og afprøvning af de 
grundlæggende akvarelteknikker. 
Efterfølgende anvendelse af de tekniske og koloristiske 
virkemidler i praktisk billedarbejde.

B2k

 KRIDT I: 

Gennemgang og afprøvning af de 
grundlæggende kridt-teknikker.
Efterfølgende anvendelse af de tekniske og koloristiske 
virkemidler i praktisk billedarbejde.

B3o

 OPSTILLINGER I: 

Koloristisk billedarbejde med udgangspunkt 
i individuelt opbyggede opstillinger 
med specifik faglig hensigt. Fokus på komposition.

B4o

 OPSTILLINGER II: 

Koloristisk billedarbejde på store formater med 
udgangspunkt i fælles tilrettelagte opstillinger med 
specifik faglig hensigt. 

B3r

 RUM & PERSPEKTIV I *: 

Grundlæggende regler for perspektivisk optegning. 
Afprøvning af teori i praktisk billedarbejde.

B4a

 RUM & PERSPEKTIV II: 

Avancerede perspektiviske problemstillinger 
med udgangspunkt i deltagernes eget 
billedmateriale. Tema: arkitektur.

B4l 

RUM & PERSPEKTIV i landskabet I: 

Anvendelse af perspektiviske regler og koloristiske 
virkemidler i gengivelsen af landskabsrummet. 

B5a

RUM & PERSPEKTIV III:

Perspektivisk optegning på stort format. Rum på billedfladen 
v.h.a. farveperspektiv og koloristiske virkemidler. 
Fælles dialog omkring komplicerede perspektiviske
problemstillinger. Tema: Arkitektur.

B5l 

RUM & PERSPEKTIV i landskabet II: 

Anvendelse af perspektiviske regler og koloristiske virkemidler
i avanceret arbejde med landskabsrummet på billedfladen. 

B4u

 UGEKURSER, specialtilrettelagte, i ind- eller udland. 

B5u

 Viderebearbejdning af materiale fra ugekursus.

B4w

 WEEKENDKURSER, tematisk tilrettelagte.

B5w

 Viderebearbejdning af materiale fra weekendkursus.

A6 & B6

 Tematisk tilrettelagte videregående kurser. 

 

SORT / HVID Tegning / Grafik

 

A1 

TEGNING I :

Grundlæggende iagttagelsestegning med 
anvendelse af gråtoneskalaer som rumskabende virkemidler.

 

A2

 TEGNING II:

Videregående iagttagelsestegning med anvendelse af 
forskellige tegneredskaber med vægt på komposition.

 

A3m

 MODEL / FIGUR : 

Instruktion til opbygning af figurgrupper. 
Studietegning af model og figurgrupper i rummet.

 

A4p

 PORTRÆT: 

Gennemgang af portrættets delelementer. Studier i praksis. 
Formbeskrivelse v.h.a. af lys og skygge.

 

A5c

 CROQUIS: 

Anatomiske studier af kroppen. Fokus på modellen i 
sammenhæng med rummet.

 

A3k

 KLASSISK TEGNING I: 

Videregående iagttagelsesstudier med særlig vægt på 
formbeskrivelse.

 

A4k

 KLASSISK TEGNING II: 

Videregående iagttagelsesstudier på store 
formater med særlig vægt på formbeskrivelse. 
Evt. med anvendelse af koloristiske virkemidler.

 

A3r 

RUM & PERSPEKTIV I *: 

Grundlæggende regler for perspektivisk optegning. 
Afprøvning af teori i praktisk billedarbejde.

 

A2r

 RUM & PERSPEKTIV II : 

Avancerede perspektiviske problemstillinger med udgangspunkt 
i deltagernes egne foto. 

 

A5r

 RUM & PERSPEKTIV III: 

Perspektivisk optegning på stort format. 
Opnåelse af rum på billedfladen ved brug af valørkontrast.
Fælles diskussion af løsninger på komplicerede perspektiviske 
problemstillinger.

 

C1

 GRAFIK / Højtryk * : 

Gennemgang og afprøvning af teknikkerne og de 
grafiske virkemidler indenfor såvel sort/hvid som farve. 

 

D1

 GRAFIK / Dybtryk: 

Gennemgang og afprøvning af teknikkerne og de 
grafiske virkemidler indenfor såvel sort/hvid som farve. 
(Kan ikke afholdes på Broksøvej 26!)

 

KERAMIK

 

E1

BEGITNING I*: 

Teknikkens grundlæggende vilkår og materialer 
gennemgås. Afprøvning af de klassiske mønstres grundprincipper 
i praksis. Eksperimentering med egne dekorationer på egne opdrejede
potter eller på købte emner og/eller fliser. 

 

E2

BEGITNING II:

  Delvist som E1, men indholdet henvender sig 
fortrinsvis til professionelle og øvede. Med udgangspunkt i 
farvelæreteori bestemmes begitningslerets koloristiske egenskab.
På denne baggrund eksperimenteres med farvesammensætningerne 
i dekorationerne.

 

SPECIALKURSER 

 

F1

Kurser tilrettelægges, hvor mål, indhold og varighed aftales med deltagere 
og/eller aftagerinstitutionen.

 
Kursusoversig

(klik på billede for at se kursusoversigt)


Tilmelding


Forhåndstilmelding til kurser på 
e-mail: susaahelle@mail.tele.dk
Eller på telefon: 55501809 


Endelig tilmelding til kurser sker ved indbetaling af kursusprisen
på kontonr. 60704387525 Haandværkerbanken, Næstved. 
(Husk at anføre navn og kursusnr.)

Tilmelding og betaling senest 14 dage før kursusstart.

Du kan forhåndstilmelde dig ikke aktuelt programsatte kurser 
eller stå på venteliste til aktuelt overtegnede. 

Overnatning i forbindelse med deltagelse på weekendkurser 
kan arrangeres i overensstemmelse med individuelle behov.

Se det aktuelle kursuskatalog